Skip to content Skip to navigation

Zwróć uwage na......

To co powinno nas zaniepokoić to:
a)brak chęci kontaktu fizycznego lub zupełne go odrzucenie
b) brak mowy
c)brak akceptacji zmian
d)fascynacja przedmiotami
e)brak kontaktu wzrokowego
f)pozorna głuchota
g)nieumiejętność zabawy inicjowanej