Skip to content Skip to navigation

Objawy autyzmu

Dział forum: 

Dla mnie największym wyznacznikiem zaburzeń zachowania u dziecka powinna być  bardzo niewielka potrzeba kontaktów społecznych (objawiająca się szczególnie niechęcią do przytulania, brakiem kontaktu wzrokowego); zaburzeniami  mowy , nieprawidłowym użyciem zaimków osobowych (stereotypowe używanie mowy i zaimka osobo­wego „ty” zamiast „ja”).

To co powinno nas niepokoić to w poważne zaburzenia w  zachowaniu dziecka. Staje się ono agresywne, a na sytuacje związane ze zmianą otoczenia (np. zmiana sali w przedszkolu, albo zmiana trasy na spacerze czy  w drodze do domu) reaguje histerią i awanturą. Dla otoczenia może ono sprawiać wrażenie dziecka rozpieszczonego i wychowywanego bez jakichkolwiek norm i zasad, stąd też wielu rodziców dzieci autystycznych spostrzeganych jest przez najbliższych  (w tym również własną rodzinę) jako niewydolnych  wychowawczo. Mogą też wystąpić zaburzenia integracji sensorycznej  (np. nadwrażliwość na dźwięk lub dotyk, wyolbrzymione reakcje na światło i zapachy). Nieprawidłowości w jedzeniu lub spania (powtarzające się nocne budzenie z kołysaniem się i krzykiem).