Skip to content Skip to navigation

Objawy autyzmu

Autyzm to jedno z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych u dziecka. Istnieją pewne objawy, które powinny zaalarmować rodziców, iż z ich dzieckiem dzieje się coś złego.
Pierwszy objaw autyzmu to odrzucenie kontaktu cielesnego i obojętność wobec innych. Dziecko nie lubi być brane na ręce, przytulane czy głaskane, co w przypadku najmłodszych nie jest czymś naturalnym. Nie wykazuje takich emocji jak radość i smutek, a także nie reaguje na obecność rodziców. Towarzyszy temu brak kontaktu wzrokowego z drugim człowiekiem Tak samo dzieje się podczas zabaw z innym dziećmi, kiedy maluch z autyzmem zachowuje się, jakby rówieśnicy nie istnieli.
Kolejna sprawa to brak porozumiewania się z innymi za pomocą mowy. Autystyczne dziecko zamiast wyrazić swoje potrzeby poprzez słowa, czyni to w sposób niemy, na przykład biorąc opiekuna za rękę i wskazując mu kubek, kiedy chce pić. Należy pamiętać, że już roczne dziecko powinno porozumiewać się z otoczeniem przy pomocy mowy.
Rodzice powinni także zwrócić uwagę na wzmożoną aktywność u dziecka. Nadpobudliwość i nieumiejętność usiedzenia w jednym miejscu mogą być sygnałem, że dziecko nie rozwija się prawidłowo. Często takiemu zachowaniu towarzyszy brak umiejętności oceny niebezpieczeństwa. Nie odczuwanie lęku może być przyczyną wspinania się i wychylania przez okno.
U autystycznego dziecka często podejrzewa się głuchotę, co jest związane z tym, iż zachowuje się ono, jakby nie słyszało dźwięków otoczenia. Nie jest to jednak problem ze słuchem, a wynik zamknięcia się w swoim własnym świecie, podobnie jak nagłe, niczym nie uzasadnione wybuchy śmiechu.
Następny objaw to brak akceptacji zmian. Bunt u dziecka powodują chociażby próby zmiany codziennego menu czy trasy spaceru. Jednocześnie maluch nie wykazuje chęci uczenia się nowych rzeczy i bawi się ciągle w ten sam sposób, na przykład układając przedmioty w rzędy.
Autystyczne dzieci wykazują również nadmierne zainteresowanie przedmiotami. Często są to rzeczy, na które nie zwracają uwagi ich rówieśnicy, ponieważ nie nadają się one do zabawy. Dzieci takie lubią szczególnie obserwację przedmiotów w ruchu, dlatego zdarza się, iż przez wiele godzin bawią się, kręcąc kołami samochodzików.
Rodzice, którzy zaobserwują u swojego dziecka kilka z powyższych objawów, powinni skonsultować się psychologiem. W ten sposób dziecko ma szansę na szybkie rozpoczęcie terapii, co pozwala na osiągniecie najlepszych rezultatów.
 

Objawy autyzmu. Dziecko autystyczne:
*unika kontaktu wzrokowego
* stroni od rówieśników
* ma trudności w kontaktach społecznych
*jest nadwrażliwe na dotyk lub dżwięk lub niedowrażliwe
*jest nadpobudliwe
*uwielbia rutynę
*unika kontaktu wzrokowego
*często powtarza nasze słowa(echolalia)
*nie potrafi być twórcze w zabawie