Skip to content Skip to navigation

Metoda3J

Dział forum: 

 
Celem terapii jest budowanie i rozwijanie relacji dziecka z innymi oraz rozbudzanie w nim potrzeby komunikacji. Kluczową rolę w tej metodzie odgrywa obejmowanie dziecka niepodzielną uwagą i wytężoną zabawą.Terapia prowadzona jest w domu dziecka . Program przewiduje 40 godzin sesji tygodniowo prowadzonych przez wolontariuszy. Wolontariusz skupią całą uwagę na dziecku, dołącza do jego aktywności, naśladuje je z entuzjazmem.