Skip to content Skip to navigation

Dobra literatura

 
Bobkowicz-Lewartowska. Autyzm dziecięcy.(2005)
Danielowicz. Terapia i edukacja osób z autyzmem.(2003)
Pisula. Autyzm u dzieci.(2000)
Polewczyk. Komunikacja dziecka autystycznego.(2010)
 
Olechnowicz. Wokół autyzmu.(2004)
Randall. Autyzm. Jak pomóc rodzinie.(2001)