Skip to content Skip to navigation

Diagnoza autyzmu

Diagnoza autyzmu.
Podstawowymi metodami i technikami badawczymi stosowanymi w diagnozowaniu autyzmu są:
-Wywiad kliniczny
-Spotkanie z rodziną
- Badanie psychiatryczne,neurologiczne i somatyczne dziecka
-Obserwacja zachowania dziecka i jego relacji z matką oraz innymi osobami z otoczenia
-Ocena poziomu rozmowy mowy
-Obserwacja psychologiczna 
Metodami pomocniczymi w diagnozie są:
-Badanie elektroencefalograficzne
-Badanie tomokomputerowe mózgu
-Badanie genetyczne

-Badani określające poziom mikroelementòw w ustroju dziecka.

Kategoria: