Skip to content Skip to navigation

Asperger i autyzm.

Dział forum: 

 
 Brak jest niestety  jednego, spójnego systemu diagnozowania osób z zespołem Aspergera, często przyjmuje się, że jeśli u dziecka występują objawy charakterystyczne dla autyzmi lub ZA, iloraz inteligencji jest na poziomie przeciętnym lub powyżej i nie wystąpiło opóźnienie rozwoju mowy, można zdiagnozować u  dziecka  zespół Aspergera. Jeżeli występuje opóźnienie mowy przyjmuje się, że dziecko ma autyzm wysokofunkcjonujący.

 

 
 
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia - ICD-10 (pozycja F84) wyróżniono następujące rodzaje całościowych zaburzeń:
-          autyzm dziecięcy obejmujący: autyzm, autyzm wieku dziecięcego, psychozę dziecięcą, zespół Kannera (F84.0)
-          autyzm atypowy: atypowa psychoza dziecięca, upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi (F84.1)
-          zespół Retta (F84.2)
-          inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne (F84.3)
-          zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi (F84.4)
-          zespół Aspergera obejmujący: psychopatię autystyczną, schizoidalne zaburzenie dziecięce (F84.5)
-          inne całościowe zaburzenia rozwojowe (F84.8)
-          całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone (F84.9)

 

 
Najczęściej wymienia się zespół sześciu głównych kryteriów diagnostycznych Gillbergów z 1989 r.[3], obejmujących aspekty, które nie zostały wymienione w DSM-IV czy ICD-10.
Są to:

  1. zaburzenia interakcji społecznej, nieumiejętność lub brak chęci współpracy w grupie,
  2. zaburzenia mowy i języka (opóźniony rozwój, powierzchownie perfekcyjny język ekspresyjny, sztywna i pedantyczna mowa, nietypowa prozodia i charakterystyka głosu, uszkodzenie zdolności rozumienia języka – przede wszystkim znaczeń przenośnych i ukrytych)
  3. zawężone, specjalistyczne zainteresowania, połączone czasem z obsesyjnym zainteresowaniem jedną dziedziną,
  4. zachowania powtarzalne, rutynowe, niezmienne,
  5. trudności w komunikacji niewerbalnej (ograniczone gesty, skąpa ekspresja twarzy, dystans fizyczny, zachwianie rozumienia bliskości do innej osoby, kłopoty z kontaktem wzrokowym),
  6. niezdarność ruchowa (nie zawsze).

Kryteria te pomagają odróżnić ZA od np. zaburzeń osobowości czy emocji. Może się zdarzyć, że osoba spełniająca warunki opisane w DSM-IV czy ICD-10 nie spełni kryteriów Gillbergów, zwłaszcza pod względem zaburzeń w rozwoju języka (co najmniej trzy z wymienionych są konieczne do potwierdzenia diagnozy ZA).

 Że to zaburzenie które obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych ale także trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślnia przy braku upośledzenia umysłowego oraz specyficzne, obsesyjne zainteresowania.Rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do autyzmu. Głównymi kryteriami różnicującymi zespół Aspergera od autyzmu jest brak opóźnienia rozwoju mowy i innych istotnych  zaburzeń uniemożliwiających logiczną komunikację, prawidłowy rozwój poznawczy. Osoby z ZA wyróżniają się lepszą  adaptacją społeczną i zazwyczaj są traktowane jak dziwacy i odmieńcy.